Hizmetler

Dil ve Konuşma Terapisi

Çocuk Gelişim Değerlendirme Testleri

Çocuk ve Yetişkinlerde

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Ses Bozuklukları

0532 179 77 29

info@konusmasesterapisi.com

Akıcılık Bozuklukları

Kekemelik

Takifemi (Hızlı,Bozuk Konuşma)

Konuşma Sesi Bozuklukları

Artikülasyon Bozuklukları

Fonolojik Bozukluklar

Konuşma terapisi kelimelerden daha fazlasıdır!

İLETİŞİM İÇİN

Hizmetler

Dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanması, terapisi ve risk faktörlerinin belirlenerek önlenmesi amacıyla ;aileden alınan aile-çocuk öyküsü, hekim ve hastanelerden alınan odyolojik, nörolojik ve fiziksel değerlendirme raporları temel alınarak, çocuğun genel gelişimin değerlendirilmesi , dil ve konuşma gelişiminin ayrıntılı değerlendirilmesi terapi ve danışmanlık hizmetlerimizin içinde yer almaktadır. Konuşma ve ses bozuklukları uzmanının görev alanları içinde yer alan konuşma terapisi öncesinde konuşma ve ses bozukluklarının değerlendirilip, tanılanması ve sonrasına terapi/tedavi sürecinde Ankara’da konuşma terapisti hizmeti vermekteyiz.

Çocuklarda tüm gelişim alanlarını değerlendirmeye yönelik tüm gelişim alanlarını değerlendirme, dil ve konuşma gelişimine özel değerlendirme, görsel algı, okula hazır bulunuşluk  ve zeka testleri olmak üzere sık kullanılan testleri içerir.

Dil ve Konuşma Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Kekemelik

Artikülasyon Bozuklukları

İşitme Kaybı

Fonolojik Bozukluklar

Dizartri (Cerebral Palsi ve diğer motor bozukluklar)

Yarık Damak Dudak

Kekemelik

Otizm

Disleksi (Özgül Öğrenme Güçlüğü)

Hızlı/Bozuk Konuşma

Apraksi

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Asperger Sendromu

Gecikmiş Konuşma