Dil ve konuşma gelişimin olumsuz etkileyen sebeplerden birisi de işitme kaybıdır çünkü çocuklar konuşmayı, işiterek, dinleyerek öğrenirler. Sağlıklı işitmenin olmadığı yaşamın ilk 4 yılı, çocuğun dil gelişimin temel taşlarının atılmadığı bir dönem demektir. Yaşamın ilk 4 yılı dil edinim süreci için kritik bir dönemdir. Dil edinimi 4 yaşın sonunda tamamlanır. Bu sebeplerden dolayı doğuştan ya da sonradan edinilmiş işitme kaybı çocuklarda ve yetişkinlerde dil, konuşma ve iletişim problemlerine sebep olur.

İşitme problemlerinde 3 durumu değerlendiririz. İşitme kaybının tipi, derecesi ve konfigürasyonu. Tüm bunlara ek olarak, işitme kaybının ortaya çıkış zamanı, tanı koyulma yaşı, işitme cihazı veya koklear implant kullanıp kullanmama durumu, işitme cihazı veya koklear implant kullanmaya başlama yaşı, daha önceden eğitim alıp almadığı çocuğun işitsel eğitimden ve dil-konuşma terapisinden ne derece fayda göreceğinin de ipucudur.

İşitme kaybının çocukların gelişimine etkileri şöyledir;

 • Alıcı ve ifade edici iletişim becerilerinde gecikme,
 • Dil bozukluğu sonucu düşük akademik başarı ile sonuçlanan öğrenme bozukluğu,
 • Sosyal izolasyona ve düşük benlik algısına neden olan iletişim zorlukları,
 • Meslek seçiminde zorluk

İşitme kaybının konuşma üzerine etkileri:

 • Konuşmanın yaşına uygun şekilde düzgün, akıcı ve net olmaması,
 • Konuşmanın çok yüksek şiddetli ya da çok düşük şiddetli olması,
 • Konuşmada ritm, ton ve vurgu gibi özelliklerin olmaması (monoton konuşma),
 • Konuşurken bazı seslerin atlanması, fonolojik bozukluk
 • Dilin gramatik yapılarının doğru ve yerinde olmaması (semantik)
 • Sınırlı sözcük dağarcığı,
 • Kısa ve basit cümlelerle konuşma

İşitme kayıplı çocuklarda erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Erken müdahale öğrenme ve gelişim potansiyelini belirler. Son araştırmalar gösterir ki işitme kaybı tanısı almış ve 6 aylıktan önce destek almaya başlamış çocuklar işiten akranlarıyla aynı düzeyde dil gelişimine sahiptirler. Erken tanılama ve hemen ardından terapi ile dil, konuşma ve iletişim becerilerinde yaşıtlarını yakalama şansı artmış olacaktır.

 

Kayak: http://www.asha.org/public/hearing/Effects-of-Hearing-Loss-on-Development/