KEKEMELİKLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

KEKEMELİKLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

 

YANLIŞ: Kekeme insanlar zeki değildir.

DOĞRU: Kekemelik ile zeka arasında hiçbir bağlantı yoktur.

 

YANLIŞ: Sinirlilik kekemeliğe neden olur.

DOĞRU: Sinirli olmak kekemeliğe neden olmaz. “Kekeme olan kişiler sinirli, endişeli, kaygılı, utangaç olma eğilimindedir” şeklinde bir genellemeye gidemeyiz. Kekemeliği olmayan insanlar da aynı kişilik özelliklerine sahip olabilir.

 

YANLIŞ:Başka kekeme bir insanın taklit edilmesi veya duyulması sonucu kekeme olunabilir.

DOĞRU: Kekemelik bu yolla oluşan bir konuşma bozukluğu değildir. Kekemeliğin kesin nedenleri henüz bilinmemektedir ancak son araştırmalarda kekemeliğin başlangıcında genetik ( aile öyküsünde bulunması), nöromüsküler gelişim, aile dinamikleri ve çocuğun çevresinin de etkisinin olduğu bulunmuştur.

YANLIŞ: Kekeme birisine “Konuşmadan önce derin bir nefes al”, “ Önce söyleceklerini düşün, sonra konuş” demek gerekir.

DOĞRU: Bu tavsiye kekeme kişinin kekemeliğine odaklanmasına ve akıcılığının daha da bozulmasına neden olur. Sabırla dinlemek yavaş ve açık bir şekilde konuşarak örnek olmak daha faydalı olur.

 

YANLIŞ: Stres kekemeliğe neden olur.

DOĞRU: Yukarıda bahsedilidği gibi kekemeliğin oluşumu pek çok faktörlü bir durumdur. Stres kekemeliğe yol açmaz ancak kekemeliği artırır.

 

YANLIŞ: Ani korku kekemeliğe neden olur.

DOĞRU: Korku kekemeliğe neden olmaz. Zaten kekemeliğe yatkın olan kişilerin kekemeliğinin ortaya çıkması için bir sebep olabilir. Ama bu kişiler korku yaşamasa da başka bir zamanda zaten kekemelik yaşamaya başlarlar.

Kekemelik mutlaka konuşma bozuklukları uzmanı / dil ve konuşma terapisti tarafından terapi ile tedavi edilmesi gereken bir konuşma bozukluğudur.  Tedavi kekemeliğin tamamen ortadan kaldırılmasından, akıcı kekemeliğin öğretilmesine kadar farklı hedefleri içerir. Kekemeliğin şiddeti, tipi, kişini yaşı, ne kadar zamandır akıcılık bozukluğu yaşadığı, genetik faktörler, çevresel ve kendisi ile ilgili diğer faktörler terapinin başarısını etkiler.

 

Detaylı Bilgi için: http://www.konusmasesterapisi.com/akicilik-bozukluklari/

Sermin Kumdakcı

Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları Uzmanı

Ankara

Kaynak : stutteringfoundation.org

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related post

“Kekemelik Duyduğumuzdan Fazlasıdır” Başlıklı Milliyet Gazetesi Köşe Yazım

23 Eylül 2017 Tarihli Milliyet Ankara Gazetesinde kekemeliği anlattım. Kekemelikte erken müdahale, özellikle okul öncesi dönemde ortaya çıkan kekemeliklerin ilkokul çağına[...]

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI VE KEKEMELİK

Çocukların kendi kekemeliklerine verdikleri tepki, onların özgüven ve okulda sosyal ortamlara, derse ve diğer konuşma gerektiren ortamlara katılımını da büyük ölçüde[...]

Dünya Down Sendromu Günü

Down sendromu kromozom çiftlerinden birinde bir adet fazla kromozom oluşması sonucu ortaya çıkan genetik bir bozukluktur. Zihinsel gelişim, motor gelişim, dil ve konuşma gelişimi, öz[...]