Pek çok çocuk yeni kelimeler öğrenirken çeşitli ses hataları yaparlar. Konuşma sesi bozukluğu, bu ses hatalarının bellli bir yaşı geçmesine rağmen hala devam etmesi durumudur. Her sesin çocuk tarafından doğru sesletilmesi için farklı yaş aralıkları vardır. Konuşma sesi bozuklukları artikülasyon (ses üretimi) ve fonolojik bozukluk ( seslerin dizilişi)

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon, konuşmaya yardımcı organların hareket ve uyumunun, zamanlamasının ve hava akımının düzenlenmesini sağlanması sonucu konuşma seslerinin üretimidir. Çocuğun bazı seslerin üretmede zorluk yaşaması ya da yanlış üretmesi artikülasyon bozukluğunu işaret eder. Bu da konuşmanın anlaşılırlığını olumsuz etkiler. Küçük çocuklar sık sık ses hataları yaparlar fakat bu hatalar o sesin gelişimi için beklenen yaşı geçtiğinde hala devam ediyorsa bu bir artikülasyon bozukluğudur. Yapılan bu hatalarda tutarlılık gözlenir.

Fonolojik Bozukluk

Fonem, bir dildeki en küçük yapı taşıdır, ses birimidir. Fonoloji ise, dil içindeki seslerin işlevleriyle ilgilidir. Fonolojik bozukluğu olan kişilerin konuşma içinde çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerinin yerlerini değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir. Bu hatalarda tutarsızlık gözlenir.

Artikülasyon bozukluğu ve fonolojik bozukluğu nasıl ayırt ederiz?

Artikülasyon bozukluğu daha çok dilin motor üretimi ile ilgilidir yani bir konuşma bozukluğudur. Hatalı ses çocuğun ses dağarcığında bulunmamakta, çocuk o sesi çıkarmakta güçlük çekmektedir. Fonolojik bozukluk ise bir dil bozukluğudur ve çocuk hatalı sesi üretebilmekte ancak hatalı kullanmaktadır.