Özgül Öğrenme Güçlüğü; zeka geriliği olmamasına rağmen okuma, yazma, kendini ifade etme, matematik , anlama ve dinleme becerilerinde yaşıtlarına göre belirgin derecede düşük gelişimsel olgunluk göstermesi durumudur.

Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) olmak üzere 3 tipi vardır. Tüm bu tippler bir kişide tek tek ya da birkaçı bir arada da görülebilmektedir. Bununla birlikte özgül öğrenme güçlüğüne dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi eşlik eden sendromlarla da birlikte görülebilmektedir.

Özgül öğrenme güçlüğü çocuklar normal ya da normal üstü bir zekaya sahiptirler. Yaşlarına ve zekalarına paralel olarak beklenen akademik başarıyı gösteremezler. Özellikle, okuma, matematik, yazılı anlatım becerilerinde güçlük çekerler.

Disleksi

Okuma, yazma ve heceleme becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir bozukluktur. Disleksili kişilerde, okuma hızı, okuma kalitesi, okumayı öğrenme, akıl yürütme, okuduğunu anlama ve anlatma becerisi kronolojik yaşı ve zekasına göre beklenenin altındadır.

Disleksili çocukların bir kısmında dil ve konuşma bozukluğu görülür. Geç konuşurlar, artikülasyon bozukluğu ve konuşma apraksisi (konuşmanın motor planlanma güçlüğü) görülebilir. Okul çağında dilin analizi, fonolojik (sesbilgisel) farkındalık, dile ait üst düzey becerilerde güçlük çektiklerinden okul başarılarında yaşıtlarına göre düşüş gözlenir.