Rotasizm- /r/ Sesi Söyleyememe Problemi

/r/ sesini söyleyememe,  artikülasyon bozuklukları içinde en sık karşılaşılanlardan birisidir. Normal dil gelişim sürecinde /r/ sesinin doğru üretimi 4-5 yaş arasında tamamlanır. /r/ sesini söylemek zordur çünkü yanına gelen ünlüye göre r’nin yeri değişmektedir.  Bununla birlikte sesin üretimi  kelimenin başında, ortasında ve sonunda olmasından da etkilenmektedir.  /r/ sesinin üretimi için dil ucunun damağa değdirilmesi gerekmektedir. /r/ akıcı ünsüz bir sestir ve ses tellerinin titreşimi ile oluşur.

/r/ sesinin söyleyememek çocuklar ve yetişkinler için zorlayıcı bir durumdur.Özellikle ilkokul 1.sınıfta okuma-yazma öğrenme döneminde konuştuğu gibi yazma problemleri görülebilir. Bu da okuma-yazma öğreniminde zorluklara neden olacaktır. Terapi sırasında /r/ sesini öğrenmek de çocuk için zor olabilmektedir çünkü dilini nasıl pozisyonlayacağını doğrudan görmesi /b/, /m/ gibi seslere göre daha zordur. /b/ sesinde çocuğunuz dudakların kapandığını görecek,  görsel bir  ipucu almış olacak ve bu ipucundan yararlanarak /b/ sesini üretmeyi öğrenecektir ancak /r/onun için bu kadar kolay değildir.

Eğer çocuğunuz 6 yaşına gelmişse ve hala /r/ sesini söyleyemiyorsa artık destek alma zamanı gelmiş demektir. Çocuğunuz  bu durumdan rahatsızlık hissediyorsa 6 yaşından önce de (5 yaş gibi) terapiye başlanabilir. Çocuğun genel gelişimi, dil gelişimi, zihinsel gelişimi de göz önüne alınarak çocuğun gelişimi ve ihtiyaçlarından yola çıkarak, terapiye başlama zamanı belirlenir. Geç kalan terapi  /r/ sesinin yanlış üretiminin yerleşmesine ve çocuğunuzun ileride tedavide daha yoğun çaba sarfetmesine neden olabilir. Bununla birlikte çocuğunuzun sosyal iletişim becerilerinde zorluklar yaşaması gibi ek sıkıntılar da doğurabilir.

Artikülasyon bozukluklarının tanı sürecinde,  tüm dil ve konuşma bozukluklarında olduğu gibi çocuğunuz ya da artikülasyon problemi olan yetişkinler mutlaka işitme testi yaptırmalı ve  sesletim problemlerine neden olan işitme kaybı seçeneği olası nedenler listesinden çıkarılmalıdır.

Sermin Kumdakcı

Odyoloji Konuşma Ses Bozuklukları Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Related post

Eksik Diş Konuşmayı Etkiler mi?

Konuşmanın üretiminde pek çok oral yapı birlikte çalışır. Dil, dudaklar, dişler, yanaklar ve vokal yol. Tüm bu yapılardan bir veya birkaçı eksik veya bozuk olduğunda konuşma da[...]

Neden çocuğunuzla konuşurken hecelemeyin diyoruz?

Mesleki ve gündelik hayatımda en çok karşılaştığım durumlardan birisi sanırım çocuğuna yeni bir kelime öğretmeye çalışırken heceleyen ebeveynler olmuştur.  Ailelelerin bu tür[...]

Kızlar ve Erkeklerde Ünsüz Fonemlerin Ustalık Yaşları

Türkçe fonemlerin (konuşma sesleri) çıkış özellikleri, çocuklarda gelişimi ve bunların edinimleri konusundaki araştırmaları dikkate almadan  artikülasyon ve fonolojik[...]